YÖNLENDİRİLEBİLİR YATAY SONDAJ NEDİR ?

Teknolojinin, insan yaşamının hemen her alanında kullanılmaya başlamasıyla değişen ve yükselen yaşam standardı, modernleşen büyük kentlerde daha ileri mühendislik faaliyetlerinin gerekliliğini de beraberinde getirmektedir.
Yatay Sondaj teknolojisi, klasik sistemlere oranla çok daha düşük maliyetli ve daha çabuk bir sürede gerçekleştirilmesi için ileri teknolojik faaliyetlerini sunmaktadır. Yönlendirmeli Yatay Sondaj teknolojisi; yeni bağlantı hatlarının oluşturulmasının yanı sıra eski hatların da iyileştirilmesini sağlamaktadır. ‘’ Kazısız Yer Altı Yatay Geçiş Teknolojileri ‘’, bu anlamda yaşamın seyrini etkilemeden, mevcut yapıyı bozmadan altyapı çalışmalarında yüksek hız ve performans sağlamaktadır. Yatay Sondaj Teknolojisi, klasik açık kazı yöntemi ile karşılaştırıldığında, gündelik hayatı aksatmadan çalışma faaliyetlerini gerçekleştirme de büyük kolaylık getirmektedir.

YÖNLENDİRİLEBİLİR YATAY SONDAJ TEKNOLOJİSİNİN TARİHİ :

Yatay sondaj metodu ilk olarak 1983 yılından itibaren Amerika’da uygulanan yeni bir sistemdir. 90’lı yıllarla beraber tüm Avrupa da kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye’de ise Karayolu, Demiryolu ve buna benzer açık kazının yapılması mümkün olmayan noktalarda Boring ya da boru itme denilen yöntem kullanılmaktaydı. 2000 yılından itibaren ise, yeni bir teknik olan Yönlendirilebilir Yatay Sondaj metodu kullanılmaya başlandı.
Yönlendirilebilir Yatay Sondaj metodu, açık kazı yapmadan HDPE ( Yüksek Yoğunluklu Polietilen) ve Çelik boruların toprak altına döşenmesidir. Her aşamada üstten takip edilebilme özelliği sayesinde yer altında bulunan mevcut yapılara ve şebekelere zarar verilmeden istenilen noktadan girip yine istenilen noktadan çıkmaktadır. Şuan için dünyadaki önemli ve en gelişmiş Kazısız Geçiş Sistemi olan Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistemi ülke ekonomilerine kazançlar sağlarken; projelerde açık kazı yapılmadığından dolayı maliyet oranları, trafikte yaşanan karmaşıklıklar ve insanların günlük yaşantılarını etkilemediğinden dolayı alternatif bir çözümdür.

 

 

YÖNLENDİRİLEBİLİR YATAY SONDAJ SİSTEMİNİN UYĞULAMA ALANLARI

– Alçak- Yüksek Gerilim Hatları
– Doğal Gaz Hatları
– Pis Su Hatları
– Yağmur Suyu Hatları
– İçme Suyu Hatları
– İletişim Hatları

Vs. tüm yer altı döşeme projelerinde etkili bir mühendislik teknolojisi olarak faliyetini sürdürmektedir.
Yatay Sondaj Teknoloji’si ; daha önceden döşenmiş, zaman içerisinde tahrip olmuş, bozulmuş veya kapasitesi yetersiz hale gelmiş bütün alt yapı sistemleri, ( Alçak-yüksek gerilim hatları, doğal gaz hatları, su tesisatı, pis su boruları, iletişim hatları ) kullanılan makinanın YÖNLENDİREBİLME özelliğiyle daha önceden döşenmiş, yer altı hatlarına zarar vermeyecek şekilde yenilenmesini sağlamaktadır.

YÖNLENDİRİLEBİLİR YATAY SONDAJ TEKNOLOJİSİ’NİN KULLANIM ALANLARI :

– Bina, fabrika, şantiye altı geçişleri,
– Nehir veya göl altı geçişleri,
– Kara ve demir yolu alt geçişleri,
– Park ve bahçe altı geçişleri,
– Kaldırım altı şebekeleri kablo döşeme çalışmaları.